pomSKPgo

pomSKPgo ZOLLER  - Galeria
pomSKPgo ZOLLER  - Galeria
pomSKPgo ZOLLER  - Galeria
 

Jedną z metod zwiększenia wydajności narzędzia jest optymalizacja mikrogeometrii ostrza skrawającego, a w szczególności zaokrąglenia krawędzi skrawającej.

W celu kontroli jakości krawędzi skrawającej został opracowany przyrząd >>pomSKPgo<< wykorzystujący zasadę triangulacji oraz projekcję prążków. Projektor głowicy dokonuje projekcji sekwencji prążków na mierzonej krawędzi skrawającej ostrza, a kamera obserwuje przebieg tych prążków. Poprzez rozwiązanie równań transformacji optycznej, system z wysoką dokładnością oblicza współrzędne dla każdego piksela kamery. Wynikiem pojedynczego pomiaru jest chmura punktów pozwalająca w bardzo dokładny sposób dokonać oceny promienia ostrza skrawającego. Istnieje możliwość pobrania nawet do 200 przekrojów z odcinka pomiarowego, a dokładność wyznaczenia promienia krawędzi skrawającej wynosi niecałe 1,5 μm.

 

Pliki