hobCheck

hobCheck ZOLLER  - Galeria
hobCheck ZOLLER  - Galeria
hobCheck ZOLLER  - Galeria
hobCheck ZOLLER  - Galeria

Pomiar frezów obwiedniowych do wytwarzania kół zębatych jest pomiarem specyficznym, wymagającym od przyrządu pomiarowego spełnienia równie rygorystycznych warunków dokładnościowych, jak w przypadku maszyn do pomiaru samych kół zębatych. Przyrząd >>hobCheck<< to najnowsze osiągnięcie z zakresu pomiaru frezów obwiedniowych. Opracowana została nowa koncepcja pomiaru, będąca kombinacją specjalizowanego rozwiązania mechaniki i oprogramowania. Rozwiązanie wykorzystuje istniejące przyrządy serii >venturion 600< lub serii 800 rozbudowane do sześciu osi ze sterowanym numerycznie uchylnym statywem kamery i oprogramowaniem >pilot 3.0< z aplikacją „Frezy obwiedniowe”. Po wprowadzeniu w graficznym oknie dialogowym parametrów nominalnych narzędzia, redukuje się czas programowania do niezbędnego minimum.

Pozycjonowanie i pomiar w poszczególnych punktach ostrzu odbywa się w pełni automatycznie i niezależnie od operatora. Aby uniknąć nakładania się profilu ostrza lub zniekształcenia kształtu ostrza, wynikającego z kąta spirali, statyw kamery przyrządu jest pochylany o wartość kąta spirali, a jago sterowanie zsynchronizowane jest z przesuwem osi Z i obrotem wrzeciona C. Zaletą tej strategii pomiaru jest możliwość pobrania konturu rzeczywistego ostrza skrawającego wzdłuż linii spirali. Istotne jest to szczególnie w przypadku frezów, których na całkowity kontur składa się kilka ostrzy o różnych kształtach. Dopiero pobranie całego konturu z każdego ostrza i złożenie wszystkich ostrzy w kontur całkowity pozwala szybko wykryć i rozpoznać błędy nałożenia, tolerancje płytek, błędy montażu lub przekroczenia tolerancji w miejscach osadzenia płytek.

Przyrząd może być wyposażony w końcówkę stykową, umożliwiającą pomiar kąta natarcia i profilu rowka oraz odchyłek kształtu i położenia frezu obwiedniowego. Przyrząd pozwala na pomiary kompletnej geometrii zgodnie z wymaganiami normy DIN 3968 z użyciem końcówki stykowej z dokładnością 1 μm, co umożliwia zastosowanie przyrządu do pomiaru frezów obwiedniowych klasy AAA .

 

Pliki