smarTcheck

smartCheckFront
smarTcheck ZOLLER  - Galeria
smarTcheck ZOLLER  - Galeria
smarTcheck ZOLLER  - Galeria
smarTcheck ZOLLER  - Galeria
smarTcheck ZOLLER  - Galeria
smarTcheck ZOLLER  - Galeria
 
 
 
 
 
 

Przyrząd >>smarTcheck<< jest uniwersalnym przyrządem pomiarowym, który może być przeznaczony zarówno do ustawiania narzędzi, jak też może pełnić funkcję przyrządu do kontroli narzędzi i geometrii ostrza.  >>SmarTcheck<< może być zastosowany zarówno do pomiaru zarówno narzędzi trzpieniowych, jak i głowic frezerskich, formatujących, nasadowych, narzędzi specjalnych i profilowych, frezów obwiedniowych, pił tarczowych i wielu innych. Może więc służyć do kontroli zarówno narzędzi do obróbki drewna, jak i stali.
Przyrząd jest wyposażony w 4 osie, z których 3 są sterowane numerycznie (osie liniowe X, Z, oś rotacyjna C). Czwarta oś (oś rotacyjna A) jest obsługiwana manualnie. Układ dwóch kamer o powiększeniu 35x i 50x pozwala na pomiar zewnętrznej i czołowej geometrii narzędzia, przy czym wszystkie pomiary w świetle przechodzącym mogą być realizowane są w sposób pełni automatyczny, natomiast pomiary w świetle odbitym wykonywane są manualnie. W przypadku kamery uchylnej, służącej do inspekcji ostrza, zastosowano 8-segmentowe źródło światła LED, pozwalające na automatyczne dostrojenie natężenia oświetlenia w zależności od stopnia refleksyjności mierzonej powierzchni.

Przyrząd >>smarTcheck<< wyposażony jest w wysokiej klasy wrzeciono >A.C.E.<, co gwarantuje doskonałą powtarzalność zamocowania narzędzia, oraz interfejs >pilot 3.0< pozwalający na prostą i szybką obsługę. Oprogramowanie posiada ogromne możliwości przy jednoczesnym zachowaniu intuicyjnej obsługi. Cechą szczególną są specjalizowane programy i opcje pomiarowe.  Jednym z najistotniejszych programów jest >lasso< wykorzystywany do sprawdzania profilu narzędzi kształtowych i pomiaru porównawczego z użyciem modelu CAD. Funkcję skaningu profilu narzędzia >lasso< umożliwia pomiar nawet najbardziej wymagających narzędzi (frezy choinkowe, płytki kształtowe, frezy promieniowe i kuliste oraz pogłębiacze stopniowe). W przypadku narzędzi wieloostrzowych lub spiralnych możliwe jest pobranie i ocena na podstawie profilu nominalnego z CAD – profilu maksymalnego narzędzia. Funkcja pozwala na zeskanowanie profilu jednego narzędzia, jego wstępną obróbkę, wymiarowanie i zapis w formacie DXF.

Przyrząd >>smarTcheck<< posiada na wyposażeniu uchylną kamerę do osiowej i promieniowej kontroli geometrii narzędzia w świetle odbitym.
Wszystkie wyniki dokumentowane są w protokole pomiarowym, za pomocą którego producent narzędzi może potwierdzić jakość swoich wyrobów.

 

Pliki