Przyrządy ustawczo–pomiarowe specjalizowane. Przegląd rozwiązań

Przyrządy ustawczo-pomiarowe to obowiązkowy element wyposażenia każdego zakładu obróbki mechanicznej. Jak wskazuje nazwa, umożliwiają one szybki i precyzyjny pomiar oraz ustawianie różnego rodzaju narzędzi skrawających, bez czego nie byłoby mowy o precyzyjnej obróbce, zarówno w produkcji jednostkowej, jak i seryjnej.

Korzystanie z przyrządów ustawczo-pomiarowych skraca też czasy międzyoperacyjne i przyspiesza przygotowanie procesu produkcji, zapewniając przy tym jego bezpieczeństwo. Zwiększenie dokładności pozwala także na uniknięcie wielu problemów, między innymi:

  • powstawania wadliwych serii produktów,
  • występowania kolizji na maszynach obróbczych,
  • przedwczesnego zużywania się ich części.

Mamy zatem do czynienia z podniesieniem efektywności pracy i obniżeniem kosztów (np. dzięki uniknięciu niespodziewanych wydatków na nowe podzespoły).

 

Specjalizowane przyrządy ustawczo-pomiarowe

Wśród wielu urządzeń służących do pomiarów i ustawiania narzędzi skrawających znajdziemy tzw. przyrządy specjalizowane. Wykorzystuje się je tam, gdzie mamy do czynienia z procesami o wyjątkowym stopniu skomplikowania i zaawansowania technologicznego. W przypadku takich procesów wymaganą precyzję obróbki określa się nawet w tysięcznych częściach milimetra. Łatwo więc, zrozumieć, dlaczego do przygotowania wykorzystywanych narzędzi potrzebne są specjalizowane przyrządy ustawczo-pomiarowe. Takie jak:

  • przyrząd Zenit do pomiaru i ustawiania frezerskich głowic czołowych oraz kątowych do obróbki wykańczającej,
  • przyrząd Gemini do pomiaru, ustawiania i kontroli frezów do obróbki wałów korbowych, pozwalający na łatwą wymianę kaset i pomiar bicia promieniowego oraz osiowego ostrzy,
  • przyrząd reamCheck do pomiaru i ustawiania rozwiertaków nastawnych i głowic dogładzających z mackami pomiarowymi i konikiem,
  • przyrząd Tribos do pomiaru i ustawiania narzędzi mocowanych w systemie TRIBOS firmy Schunk.