Na czym polegają pomiary geometrii narzędzi?

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa, a także skuteczności działania narzędzi skrawających, bardzo istotna jest ich należyta kontrola. Obecnie, powszechnie stosuje się w tym celu profesjonalne urządzenia pomiarowo-kontrolne. Dzięki nim można sprawdzać i kontrolować narzędzia skrawające, a także na podstawie uzyskanych danych dopuścić je do użytkowania przez klienta. Aby narzędzie mogło być zatwierdzone do użytku, musi wykazywać zgodność geometrii i pokrycia z tym, jaki będzie obrabiać materiał (jego twardość), a także przeznaczoną dla danego narzędzia prędkość i posuwy.

 

Co wpływa na dokładność pomiaru?

Profesjonalne urządzenia służące do kontroli i pomiarów narzędzi powinny być wyposażone w co najmniej cztery osi. Dzięki temu pomiar geometrii będzie mógł być wykonany od czoła, na obwodzie oraz w przestrzeni wiórowej. Ważne jest także, aby maszyna pomiarowa posiadała kamery, gdyż, pozwolą one na określenie dokładnych parametrów geometrycznych narzędzia w świetle przechodzącym i odbytym. Z kolei wyposażenie urządzenia w oświetlenie LED zapewni optymalne oświetlenie mierzonego narzędzia.

Również bardzo istotnym elementem wpływającym na jakość pomiaru jest oprogramowanie urządzenia pomiarowego oraz system jego obróbki obrazu. Oprogramowanie powinno być przejrzyste i intuicyjne, lecz przy tym gwarantować duże możliwości w kwestii indywidualnych preferencji użytkownika. Dodatkowo bardzo praktyczną okazuje się m.in.: możliwość skanowania przestrzeni wiórowej, funkcja graficznej analizy przebiegu kątów na ostrzu skrawającym, a także opcja wyznaczenia w dowolnym miejscu wartości kąta natarcia dla ostrza skrawającego. Odpowiednio skonfigurowane maszyny pomiarowe są także przystosowane do współpracy ze szlifierkami, mogą także przesyłać dane korekcyjne dzięki sprężeniu zwrotnemu do maszyn innych firm.

 

Na co dodatkowo warto zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia pomiarowego?

Wybierając z szerokiej oferty urządzeń mierzących geometrię narzędzi warto zwrócić uwag nie tylko na kompletny i w pełni automatyczny pomiar całego narzędzia. Bardzo istotnym aspektem, powinna być również funkcjonalność maszyny, jej dodatkowe wyposażenie, a także sposób i łatwość jej obsługi.

Dobrym wyborem okaże się z pewnością maszyna posiadająca zoptymalizowany układ sterowania, a także oprogramowanie, które jest z nim zintegrowane. Bardzo przejrzyste i szybkie w obsłudze będzie urządzenie, którego oprogramowanie, we współpracy z optyką, pozwoli na pełną kontrolę procesu pomiaru na każdym jego etapie. Warto pamiętać, że odpowiedni dobór maszyny kontrolno-pomiarowej może zdecydować o znacznym skróceniu czasu ostrzenia narzędzia oraz większej optymalizacji, a to z kolei wpływa pozytywnie na całokształt procesu produkcyjnego.