Jak działa ustawiacz narzędziowy?

Przyrządy ustawczo-pomiarowe Zoller działają na zasadzie przetwarzania obrazu uzyskiwanego z kamery wyposażonej w sensory CCD. Sensory pobierają dwuwymiarowy obraz światła, który jest następnie zamieniany na ładunki elektryczne i przetwarzany przez kamerę sprzężoną z oprogramowaniem do obróbki obrazu. Zastosowanie odpowiednio wysokiej jakości sensora obrazu ma bardzo ważne znaczenie ze względu na minimalizację szumów i jakość odtworzenia uzyskanego obrazu. Należy tu zaznaczyć, że nie wielkość matrycy ma tu decydujące znaczenie, lecz wielkość szumów, ponieważ sensor o większej liczbie pikseli wprowadza również większą ilość zakłóceń. Kluczem do dokładnych pomiarów optycznych jest optymalne połączenie sensora obrazu i układu optycznego, czyli kamery, co daje obraz o minimalnym poziomie szumów. Istotna jest również telecentryczność kamery w celu kompensacji zmian odległości obiektu w polu widzenia kamery, no i oczywiście źródło światła – musi być stabilne i wyśrodkowane względem całego pola obrazu. Ocena uzyskanego z kamery obrazu dokonywana jest przez elektronikę. Ważne jest przy tym, aby nie utracić informacji pochodzących z kamery i dokonywać pomiary w czasie rzeczywistym. Na dokładny pomiar optyczny ma więc wpływ bardzo wiele czynników, które muszą ze sobą idealnie współgrać. Zapewnienie dobrej jakości tylko jednego elementu ze wspomnianego systemu obróbki obrazu nie gwarantuje dokładności pomiaru. Bardzo ważne jest przy tym wiedza i doświadczenie.


Jakie korzyści oferują ustawiacze narzędziowe?

Zastosowanie przyrządów ustawczo-pomiarowych do narzędzi skrawających poza maszynę pozwala w znaczny sposób skrócić czasy międzyoperacyjne związane z pomiarem i ustawianiem narzędzi na maszynie. W przypadku produkcji małoseryjnej lub jednostkowej, narzędzia z magazynu maszyny mierzone są i ustawiane na naszych przyrządach, co pozwala na dużą oszczędność czasu. Ułatwia ustawienie narzędzi nastawnych, wytaczadeł, rozwiertaków nastawnych oraz pomiar narzędzi profilowych. Tak naprawdę zastosowanie przyrządu daje wiele korzyści, np. dzięki stosowaniu przesyłu danych czy identyfikacji narzędzi zmniejszamy ryzyko kolizji na maszynie. Dzięki ustawionym i pomierzonym narzędziom wydłużamy żywotność korpusu, płytek, a także wytrzymałość i trwałość narzędzi. Dzięki zintegrowanym systemom do zarządzania gospodarką narzędziową, przyrządy te pozwalają na optymalizację przepływu informacji o narzędziach, co przekłada się na obniżenie kosztów ich zakupu. Przyrządy ustawczo-pomiarowe pozwalają również na wstępną kontrolę narzędzi, przez co możliwe jest sprawdzanie i selekcjonowanie dostawców, a tym samym użycie tylko w 100% dobrych narzędzi.

Ustawiacze narzędziowe umożliwiają dokonanie pomiaru takich parametrów narzędzi, jak wysokość, średnica, promień naroża czy kąty przystające ostrza. Precyzyjnie oceniają także zużycie narzędzi. Umożliwia im to innowacyjny układ optyczny, współpracujący z oprogramowaniem do analizy obrazu. Warto też jeszcze wspomnieć, że nowoczesne ustawiacze zbudowane są modułowo, co pozwala na rozszerzanie ich funkcjonalności. Mogą na przykład dokonywać dodatkowych kontroli geometrii narzędzia z użyciem drugiej kamery.