»Przesyłanie danych do maszyny«

Minimalizuje możliwość pomyłki operatora podczas wprowadzania danych korekcyjnych do obrabiarki, a ponadto pozwala na usprawnienie i zoptymalizowanie przepływu informacji i narzędzi, czasów przestoju i zużycia. Istnieje możliwość przesyłu danych korekcyjnych do obrabiarki zarówno pojedynczego narzędzia, jak i całego pakietu narzędzi.

Istnieją generalnie dwie metody przesyłu danych, z czego  drogą sieciową:

  • przesył siecią (on-line, przez serwer, łączem USB, łączem RS-232)
  • przesył za pomocą metod identyfikacji narzędzi (RFID – Radio Frequency IDentification).
Polityka prywatności