»redomatic«

Przyrząd ZOLLER >>redomatic<< jest kombinacją składającą się z przyrządu do pomiaru i ustawiania narzędzi oraz indukcyjnego przyrządu do mocowania w oprawkach termokurczliwych i systemu chłodzenia wodą. Wraz z przyrządem >>redomatic<< otrzymujecie Państwo następujące korzyści:

 • oprawki ogrzewane maksymalnie do 350′,
 • krótki czas nagrzewania wynoszący ok. 4 sekundy,
 • brak jakiejkolwiek zmiany struktury oprawki termokurczliwej, dzięki niskiej temperaturze, małemu czasowi nagrzewania i liniowemu dostarczaniu energii,
 • brak efektu banana w oprawkach termokurczliwych, dzięki liniowemu dostarczaniu energii do induktora,
 • działanie ze wszystkimi oprawkami, niezależnie od ich producenta,
 • możliwe korzystanie ze wszystkich oprawek zgodnych z normą,
 • narzędzia mogą być również zwalniane z zacisku oprawki,
 • krótki czas chłodzenia, dzięki bezpośredniemu chłodzeniu; brak systemu adapterów,
 • przeznaczenie dla narzędzi o średnicy od 4 do 32 mm, z węglików spiekanych i HSS,
 • bezawaryjna praca, dzięki temu, że kamera z systemem obróbki obrazu znajduje się poza zakresem cewki indukcyjnej podczas jej nagrzewania,
 • brak wymiany adapterów pomiędzy procesem nagrzewania i pomiaru, dzięki krótkim czasom nagrzewania i specjalnie opracowanemu systemowi pomiaru i pozycjonowania narzędzia „ASZA”,
 • optymalna obsługa, poręczne uchwyty, brak możliwości skaleczenia się użytkownika,
 • oszczędności i mniejsza odchyłka bicia promieniowego (nie są potrzebne prowadnice ochładzalnika lub powierzchnie mocujące trzpień),
 • niewielka temperatura nagrzewania, krótki czas nagrzewania, co chroni oprawki i pozwala na co najmniej 1000 cykli mocowania termokurczliwego dla np. oprawek Haimer,
 • oprawki termokurczliwe nie wymagają żadnej śruby ustawczej, co oznacza oszczędność kosztów i pozwala uniknąć naprężeń związanych z błędem zataczania.

Z przyrządem ZOLLER >>redomatic<< otrzymują Państwo kompleksowy system do pomiaru i ustawiania narzędzi skrawających wszelkiego typu. Jest to system kombinowany, umożliwiający zaciskanie, rozprężanie i pomiar narzędzi oraz dodatkowo automatyczne ustawianie narzędzi na żądaną długość zgodnie z wymiarem nominalnym, mocowanych w oprawkach z tulejkami zaciskowymi, oprawkach Weldon.

Polityka prywatności